Bandila: Mabisang self-defense kontra karahasan

Posted Posted in Self Defense

Sa kaliwa’ t kanang krimen sa kalsada, paano nga bachelor’s degree natin mapoprotektahan ang ating sarili? Bukod sa krimen, nandyan din ang banta ng pambu-bully na kung minsan, nauuwi sa karahasan. Isa sa pwedeng proteksyon laban sa mga kriminal at bully ang matuto ng fighting styles, gaya ng jiu-jitsu. Subscribe to the ABS-CBN News network! […]

Anti-bullying Self Defense for Kids

Posted Posted in Self Defense

In this video I’m training my 8 year old trainee Justin ways to keep a bully at a distance and also comprehend the angles of assault. Mentor youngsters self protection will empower them and construct confidence. These are some fantastic drills to establish your flinch reaction and also reaction time. Your comments are constantly valued. […]